X Sympozjum "Współczesna Myśl Techniczna w Naukach Medycznych i Biologicznych" odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 w budynku Instytutu Biologii Eksperymentalnej przy ulicy Kanonia 6/8 we Wroclawiu.

Wszystkich Uczestników (czynnych oraz biernych) uprzejmie prosimy o rejestrację na stronie internetowej. Dodanie streszczenia jest możliwe dopiero po rejestracji.