Opłata konferencyjna

Koszty uczestnictwa w Sympozjum wynoszą 150 zł. Opłata konferencyjna obejmuje:

  • uczestnictwo we wszystkich sesjach,
  • materiały konferencyjne,
  • uroczystą kolację,
  • przerwy kawowe.

Wpłaty należy dokonać na nr rachunku bankowego:

43 1130 1017 0020 1462 9420 0013

Bank Gospodarstwa Krajowego

Koniecznie z dopiskiem: X Sympozjum

Dane właściciela konta:

NIP: 525-15-75-083
Polska Akademia Nauk
pl. Defilad 1
00-901 Warszawa


Jeśli opłata konferencyjna będzie finansowana ze środków własnych i nie będzie podlegała rozliczeniu w instytucji kierującej, należy wpisać w formularzu zgłoszeniowym dane prywatne. Faktury będą do odebrania podczas Sympozjum. W przypadku opłat konferencyjnych finansowanych przez instytucję kierującą, faktury zostaną przesłane pocztą do tych instytucji.