Szablon streszczenia

Szablon streszczenia można pobrać tutaj. Obowiązuje on zarówno dla prezentacji ustnych, jak i plakatowych. Streszczenie nie powinno zajmować więcej niż 2 strony A4. Obowiązującym językiem jest język polski.

Dodanie streszczenia jest możliwe dopiero po rejestracji na stronie internetowej Sympozjum.